"borgstromz, nyhet, Kalls kyrka, Undersåker och Kall, kyrkan i Undersåker och Kall, Kall, Kalls församling, Kallbygden"

www.kallskyrka.se Kalls kyrka. Konfirmand nu o nästa grupp

Konfirmander 2015-2016

kallskyrka.se med Kalls kyrka i västra Jämtlandsfjällen16511651165116511651999j999g

999j
Nästa konfirmandgrupp

Kall med sin kyrka i västra Jämtlandsfjällen


Konfirmander

Under det året man fyller 15 år brukar man bli inbjuden till samlingar inför konfirmation.
Det är viktigt att ta vara på konfirmationstiden som är en brytningstid i konfirmandens liv.
Det är en del av att bli vuxen och ta en större kontroll över sitt eget liv. Då kan det vara
bra att följa vuxna som visar hur ett liv kan levas för att bli bra. Det finns regler och möjligheter.
Man kan ha roligt och man kan lära sig möta svårigheter. Det är viktigt att ta vara på
konfirmandtiden och planera in konfirmandtiden som en upplevelse man behöver i sitt liv.
Andra fritidsaktiviteter kan få vika för att man skall kunna tillgodogöra sig konfirmandtiden.

Kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete gäller. Där talas om träffar på minst 60 timmar.
Du bör gå minst 10 ggr i kyrkan för att veta vad vi håller på med.

Konfirmandtiden skall inte betalas extra för det ingår i den vuxnes kyrkoavgift som redan är betald.
Vi brukar se till att alla kan vara med på allt på läger tex om det går och man vill. Vi har
konfirmandgruppen försäkrad.

Om du istället väljer att gå på ett konfirmandläger med en annan arrangör kan
du bli tvungen att betala en deltagaravgift för kost och bostad. Vi reglerar också övriga konfirmand-
kostnader mellan församlingarna.
Konfirmandgrupp 2013-2014
Konfirmandgruppen samlas första gången till
inskrivningen på hösten efter skolstarten. De som har åldern inne får
ett brev i god tid före om vi har namn och adress. Är du nyinflyttad eller inte
är medlem i svenska kyrkan kan du kontakta oss för mer information.


Inskrivning
Vid inskrivningen fyller konfirmanderna i ett registerblad med uppgift om
vår väg till kontakt med tel/SMS/epost o vanlig brevpost.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna kontakta konfirmanderna vid eventuella
förändringar i programmet och uppgifter om allegier vid mat
och liknande. Den som inte lämnat fullständig 'Anmälan' skall ta med den senast
vid nästa träff eller i god tid före första läger. För matallergiker är det viktigt vi vet om
detta vid planeringen före inköp till första 'middag' vid första träffen.

Information


Vid inskrivningen får konfirmanderna information med uppgifter med hela
verksamhetens program med tider och innehåll. Vår konfirmationsläsning
kostar inget extra för konfirmanderna. Inget är svårare än att alla som är
med skall kunna vara med om allt vi gör. Vi har konfirmanderna försäkrade
under konfirmationstillfällena.

Läger
Vi samläser som en grupp med konfirmander från Järpen, Undersåker och Kall.
och åker på en del läger ihop.

Konfirmationen
För de blivande konfirmanderna är det slutligen konfirmantion i Undersåkers kyrka
och i slutskedet så gör vi också redovisning som blir konfirmationens program.

Konfirmandtiden
Konfirmandtiden är en viktig tid i de ungas liv. Vi talar om sådant som kanske inte
hinns med eller fördjupas på andra ställen i de ungas liv.

Den som är inskriven förväntas deltaga så mycket som möjligt och de går att ta
ställning till fortsatt medverkan under konfirmandtiden. De är svårt att välja bland
viktiga saker men konfirmandtiden är viktig på sitt sätt och kan inte på samma sätt
göras om. För dem som tränar på elitnivå brukar vi hitta en lösning.


Andra arrangörer
Det finns andra speciella konfirmandsamlingar hos andra arrangörer som läger med
specialinriktning typ ridläger, fotboll och segling. Kyrkan har olika läger på olika
platser. Samernas eget konfirmandläger varje sommar brukar vara på olika platser,
ibland Undersåker.


Kom med till din egen konfirmandtidKonfirmand 2015 tågar in i kyrkan i ljus och rök under processionsmusik.bild


598

Konf förrKontakta ossuppdaterat på kallskyrka.se, pastoratets officiella sida och borgstromz.se

... ...


kallskyrka.se :
..Startsida..... Nyhet..... Gudstjänst..... Dop Bröllop Vigsel Begravning... Kyrkor..... Kyrkogårdar..... Grupper..... Konfirmander..... med Jesus..... Pastoratet... Länkar..... Kontakt..... Karta..... Register..... webbkarta
Officiella webben : Svenska kyrkan på riksplan... Härnösands stift... Pastoratet... Undersåkers församling... Kalls församling...
Domäner : kallskyrka.se _____ borgstromz.se
upplagd 2015-09-19e.....KAK Konf sida...k405_160316